Obudowa wyrobisk górniczych

Część I

Spis treści

I.      Cel stosowania obudowy wyrobisk górniczych. 1

II.     Podział obudowy górniczej 2

III.         Obudowa drewniana. 3

1.     Obudowa drewniana złożona. 3

2.     Rodzaje wiązań obudowy drewnianej 4

3.     Obudowa tymczasowa. 5

4.     Wykonanie obudowy ostatecznej 6

5.     Obudowa wyrobisk w pokładach nachylonych i stromych. 7

6.     Usuwanie zawałów i rekonstrukcja obudowy. 8

7.     Stos. 10

IV.         Obudowa kamienna. 11

8.     Obudowa murowa. 11

9.     Obudowa betonowa. 12

10.        Obudowa żelbetowa. 12

11.        Obudowa natryskowa. 12

V.     Obudowa metalowa wyrobisk korytarzowych. 13

12.        Obudowa stalowa sztywna. 13

13.        Obudowa stalowa podatna. 13

VI.         Obudowa kotwowa. 19

14.        Wykonanie obudowy kotwowej. 19

15.        Kotwie. 19

VII.       Obudowa skrzyżowań wyrobisk korytarzowych. 22

VIII.      Obudowa mieszana. 24

IX.         Wzmacnianie istniejącej obudowy. 25

16.        Wzmocnienie stojakami pośrednimi 25

17.        Obudowa wielobokowa wzmocniona. 25

18.        Wzmocnienie obudowy odrzwiami pośrednimi 27

X.     Obudowa wyrobisk ścianowych. 28

XI.         Bibliografia: 28

 

 

 

Materiały zostały przeniesione na:

 

http://www.czek.eu